Vận động kiểm soát rác thải nhựa

Vận động kiểm soát rác thải nhựa

Ngày 20/8, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (Bộ Tài nguyên và Môi trường) phát đi Văn bản số 771/TCBHĐVN-VTPT về việc vận động kiểm soát rác thải nhựa.