Cảnh báo trí tuệ nhân tạo đe dọa các ngành nghề tại ASEAN

Cảnh báo trí tuệ nhân tạo đe dọa các ngành nghề tại ASEAN

Với việc chuyển đổi sang công nghệ kỹ thuật số và thúc đẩy cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, tới năm 2028, các nền kinh tế phát triển nhất Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) có thể sẽ vẫn duy trì được sản lượng, mà không cần sử dụng tới 28 triệu lao động như hiện nay.