Khoa học

Tin Mới Khoa học

Ngôi làng xây từ… chai nhựa bỏ đi

Ngôi làng xây từ… chai nhựa bỏ đi

Mệt mỏi với đống chai nhựa bị vứt ra môi trường, doanh nhân người Canada, Robert Bezeau, đã quyết định tìm cách tái sử dụng chúng. Một căn nhà xây từ chai nhựa ở Làng chai ...