Kinh tế

Tin Mới Kinh tế

Cấp chứng minh thư cho cá

Cấp chứng minh thư cho cá

Với tâm huyết của một ông chủ làm nông nghiệp trong thời đại 4.0, ông Tựu đã thực hiện đeo chứng minh thư cho từng con cá của mình. Trong khi chứng minh thư điện tử ...