Gần 500 đầu việc và cơ hội được đào tạo kỹ năng mềm dành cho sinh viên

Gần 500 đầu việc và cơ hội được đào tạo kỹ năng mềm dành cho sinh viên

Chương trình sẽ là cầu nối giữa nhà trường, doanh nghiệp và trung tâm giới thiệu việc làm để mang cơ hội việc làm đến cho sinh viên. Ngoài ra, tại ngày hội, sinh viên còn có cơ hội được trang bị kỹ năng mềm để tự tin trước nhà tuyển dụng cũng như được nhận những suất học bổng tiếp sức đến trường.

Đào tạo CNTT: Doanh nghiệp và nhà trường vẫn khó tương tác

Đào tạo CNTT: Doanh nghiệp và nhà trường vẫn khó tương tác

Sợi dây kết nối giữa các doanh nghiệp và cơ sở đào tạo trong lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT) hiện nay chỉ dựa trên tinh thần tự nguyện, lợi ích của các bên là chính mà thiếu một cơ chế rõ ràng để có thể đào đạo nguồn nhân lực chất lượng cao mang tính bền vững và đáp ứng nhu cầu thực tiễn đang thay đổi từng ngày.

Giải quyết doanh nghiệp ‘nặng’ hay ‘nhẹ’ vẫn ở cái phong bì

Giải quyết doanh nghiệp ‘nặng’ hay ‘nhẹ’ vẫn ở cái phong bì

Chuyên gia gia kinh tế Lê Đăng Doanh, một số doanh nghiệp chia sẻ hiện số điều kiện kinh doanh có giảm đi trong thời gian qua và các khâu thực hiện qua mạng rất tốt. Tuy nhiên, ông này cho rằng trên thực tế vẫn tồn tại một khâu tiếp xúc giữa người và người, 'phong bì 'nhẹ' giải quyết cả 3 tháng nhưng phong bì 'nặng', chiều xong việc ngay'.

Không có chỗ cho trì hoãn, rà soát lại…

Không có chỗ cho trì hoãn, rà soát lại…

Ở công ty tôi, một nguyên tắc trở thành 'quy trình mềm' được vận hành thông dụng tên là 'why thinking', đặc biệt với các cấp quản lý. Đó là yêu cầu suy nghĩ bằng cách đặt câu hỏi 'tại sao'. Khi mời chuyên gia về đào tạo nội dung này cho nhân viên, công ty kỳ vọng người học sẽ áp dụng vào các tình huống công việc, nhưng trước nhất và trên hết, là trong tương tác, báo cáo với cấp trên.