Hơn 51% người tăng huyết áp không biết mình bị bệnh

Hơn 51% người tăng huyết áp không biết mình bị bệnh

Theo điều tra của Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai, có đến 51,6% người tăng huyết áp (THA) nhưng không biết mình đã bị THA; có 38,9% những người đã bị THA nhưng chưa được điều trị và có đến 63,7% những người THA được điều trị nhưng không đạt được HA mục tiêu.

Kết thúc

Không còn trang để tải