Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em

Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em

Sáng ngày 19/6/2018, Phòng LĐ-TB&XH TP. Nha Trang cùng Thành đoàn Nha Trang (Khánh Hòa) đã phối hợp tổ chức Diễn đàn trẻ em thành phố năm 2018. Đại diện lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Khánh Hòa, lãnh đạo TP.Nha Trang, cán bộ làm công tác trẻ em UBND các xã, phường cùng 160 trẻ em ở 27 xã, phường và 3 cơ sở Bảo trợ xã hội ngoài công lập tham dự.

Kết thúc

Không còn trang để tải