Để có một nồi nước dùng, bà chủ Nguyễn Thị Ngọc Ánh phải ninh 30 kg xương trong ba ngày, nấu tất cả theo công thức mẹ chồng truyền lại.

Xem clip: 

videoinfo__video3.dkn.tv||672abb456__

Dẫn từ Xem.vn

Video xem thêm:

videoinfo__video3.dkn.tv||c14dfb175__

Người xưa dạy lấy vợ phải coi trọng điểm này

Xem thêm: