Lần đầu xuất hiện ở Hà Nội, 6 cửa hàng nước mía sầu riêng của anh Vũ Viết Hưng một ngày bán hơn 2.000 cốc, doanh thu gần 2 tỷ đồng mỗi tháng.

videoinfo__video3.dkn.tv||e7201fa8a__

Thể Loại: Ẩm thực Đời sống