Các thiết bị sử dụng công nghệ của Nhật Bản được đặt thí điểm dưới lòng sông Tô Lịch.

Xem clip:

videoinfo__video3.dkn.tv||301ad31d1__

Nguồn VTC News

Xem thêm: