Yên Bái – Những ruộng lúa bậc thang đang độ chín vàng khiến Mù Cang Chải đẹp như một bức tranh.

videoinfo__video3.dkn.tv||8b7b338e1__

Thể Loại: Du lịch Đời sống