Tài xế xe máy đã không giữ khoảng cách và dừng ở ngay điểm mù của chiếc xe lớn. Cùng lúc này, xe đầu kéo lùi trúng xe máy khiến người này bị ngã nhào xuống đường.

videoinfo__video3.dkn.tv||4ab3cd041__

Video: Viral Hog

Video xem thêm: Đang đi trên đường, người đàn ông bị tấm thảm bay quật ngã

videoinfo__video3.dkn.tv||42ab59616__

Thể Loại: Đời sống