Rhinos mua 10,1 triệu USD trái phiếu chuyển đổi của EVE và được quyền đề xuất một ứng viên tham gia vào HĐQT với nhiệm kỳ 5 năm.

EVE tính bầu đại diện Rhinos vào HĐQT trước khi phát hành trái phiế - Ảnh 0

Công ty cổ phần Everpia (Mã: EVE) thống nhất lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ nhiệm Thành viên HĐQT và bầu thay thế Thành viên BKS. Ngày chốt quyền 31/7 và lấy ý kiến vào 20/8.

Lý do việc bổ nhiệm là EVE sẽ phát hành trái phiếu chuyển đổi cho quỹ đầu tư Rhinos Vietnam. Quỹ này có quyền đề xuất một ứng viên tham gia vào HĐQT với nhiệm kỳ 5 năm. Vì vậy trước khi phát hành, EVE sẽ bổ nhiệm một đại diện của quỹ đầu tư làm Thành viên HĐQT.

Theo kế hoạch, EVE sẽ phát hành 10,1 triệu USD trái phiếu chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo. Lãi suất trái phiếu 1%/năm với kỳ hạn 5 năm, kỳ tính lãi 6 tháng. Trong trường hợp trái chủ không thực hiện quyền chuyển đổi thì Everpia sẽ thanh toán nợ gốc với lãi kép trái phiếu là 3,5%/năm.

Trái phiếu sẽ được chuyển đổi toàn bộ hoặc một phần thành cổ phiếu EVE sau 1 năm kể từ ngày phát hành đến thời điểm trước 1 tháng đáo hạn. Giá chuyển đổi 18.245 đồng/cp. Đóng cửa ngày 15/6, cổ phiếu EVE có giá 17.900 đồng/CP.

Sau 3 năm, trái chủ có quyền yêu cầu Everpia mua lại một phần hoặc toàn bộ trái phiếu trước hạn theo chu kỳ 3 tháng/lần. Everpia sẽ mua lại trái phiếu kèm nợ gốc với lãi kép trái phiếu 3,5%/năm.

Ngoài ra, ông Choi Hyung Joon có đơn từ nhiệm Thành viên BKS từ ngày 10/7. Do đó, HĐQT lấy ý kiến bầu thành viên khác thay thế.

Khổng Chiêm

Nguồn: NDH

Xem thêm:CLIP HAY

Ad will display in 09 seconds