Được giải phóng khỏi thống trị chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa đế quốc mới trong mấy thế kỷ trước, tuy nhiên hiện tại châu Phi lại đang phải đối mặt với nguy hiểm mới, chính là “chủ nghĩa đế quốc Trung Quốc”.

Thiên Di

Video xem thêm: Trung Quốc điêu đứng dưới thời cảnh sát quốc tế Donald Trump

videoinfo__video3.dkn.tv||f2f7d61aa__

Xem thêm: