Chiều 16/8, thông tin tới báo Người Đưa Tin, Bộ trưởng bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, Hội đồng quỹ bảo trì đường bộ sẽ được bãi bỏ còn phí bảo vẫn sẽ thu theo quy định.

Trước một số thông tin liên quan đến đề xuất bỏ quỹ bảo trì đường bộ, chiều 16/8, thông tin tới báo Người Đưa Tin, Bộ trưởng bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, phí đường bộ vẫn sẽ được thu theo quy định.

“Hội đồng quỹ sẽ được bỏ. Quỹ sẽ được phân chia theo Luật ngân sách còn phí đường bộ vẫn sẽ thu”, vị Bộ trưởng thông tin với phóng viên.

Cùng trao đổi về vấn đề này, đại diện bộ GTVT cho biết: “Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý với đề xuất giải thể Hội đồng Quỹ bảo trì đường bộ. Sắp tới sẽ tiến hành kiểm tra, rà soát tổng thể hoạt động của cả các quỹ khác. Từ đó đưa ra phương án, giải pháp để hoạt động của các quỹ đạt hiệu quả tốt nhất. Phí bảo trì đường bộ vẫn sẽ được thu theo quy định”.

Bộ trưởng bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng.

Trước đó, tại phiên họp thứ 36, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiến hành giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2013-2018”.

Trong báo cáo kết quả giám sát do Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội, ông Nguyễn Đức Hải trình bày cho thấy, việc thành lập, hoạt động của các quỹ đã cơ bản đáp ứng được các yêu cầu đề ra, góp phần thúc đẩy xã hội hóa, huy động thêm nguồn lực tài chính trong và ngoài nước để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện,quản lý, sử dụng các quỹ tài chính ngoài ngân sách cũng bộc lộ một số hạn chế, chưa có một văn bản pháp luật để thống nhất quản lý các Quỹ.

Báo cáo giám sát cũng chỉ rõ, một số quỹ trong quá trình thực hiện các chức năng nhiệm vụ không phát huy hiệu hết quả, không đạt được mục tiêu hoặc phải thay đổi mục tiêu, hoặc chỉ thực hiện được một số nhiệm vụ đặt ra.

Đáng chú ý, đoàn giám sát đề nghị nghiên cứu trình cấp có thẩm quyền để xác định rõ lộ trình bãi bỏ đối với các quỹ như: Quỹ bảo trì đường bộ T.Ư và địa phương; Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và Phát triển doanh nghiệp; Quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS; Quỹ hỗ trợ các hoạt động ngoại giao phục vụ kinh tế và Quỹ hỗ trợ vận động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; Quỹ Phòng chống chống thiên tai.

Video xem thêm: Xử phạt hành chính đối tượng rải đinh trên Quốc Lộ 18

videoinfo__video3.dkn.tv||4843539a8__

Thể Loại: Thời sự Xã hội